Академічна доброчесність

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВІЙСЬКОВІЙ АКАДЕМІЇ (м. ОДЕСА)

001

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 

Офіційні рекомендації щодо розробки та впровадження системи забезпечення академічної доброчесності

 

 ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

004Інструменти впровадження принципів академічної доброчесності у освітню і наукову діяльність Військової академії (м. Одеса) несуть просвітницьку функцію за допомогою яких стає можливим попередження випадків порушення принципів академічної доброчесності.

Використовуючи Центральний репозитор ресурсів Системи дистанційного навчання Збройних Сил України Наукового центру дистанційного навчання Національного університету оборони України імені Івана Черняховського кафедрою гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Військової академії (м. Одеса) розроблено «Курс академічної доброчесності» для науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, курсантів, слухачів).

Курс включає в себе вступне опитування, перегляд відеоролику та підсумкове тестування з питань академічної доброчесності.

 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

005З метою виконання норм Положення про академічну доброчесність у військовій академії (м. Одеса) створюється Комісія з питань етики та академічної доброчесності.

Завдання Комісії з питань етики та академічної доброчесності:

-     організаційно-методичне забезпечення виконання прийнятих в Військовій академії (м. Одеса) стандартів академічної доброчесності;
-     виявлення порушень принципів і правил академічної доброчесності з боку учасників освітнього процесу;
-     розгляд скарг про підозру в застосуванні неетичних практик у навчальній і науковій діяльності;
-     надання пропозицій командування Військової академії (м. Одеса) щодо притягнення порушників академічної доброчесності до відповідальності й накладання відповідних санкцій.

До складу Комісії з питань етики та академічної доброчесності за посадами входять:

-     заступник начальника академії з навчальної роботи – начальник навчального відділу;
-     заступник начальника академії з наукової діяльності – начальник науково-організаційного відділу;
-     заступник начальника академії з морально-психологічного забезпечення;
-     начальник наукового центру;
-     начальник інформаційно-обчислювального центру;
-     начальники факультетів;
-     начальники (завідувачі) кафедр
-     начальник відділу персоналу та стройового;
-     помічник начальника академії з правової роботи – начальник юридичної служби.

Повноваження Комісії з питань етики та академічної доброчесності:

-      одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм Положення про академічну доброчесність у військовій академії (м. Одеса) та готувати відповідні висновки;
-      залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;
-      проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики наукових, науково-педагогічних та здобувачів вищої освіти;
-      ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, якості освіти та наукової діяльності;
-      готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню та наукову діяльність Військової академії (м. Одеса);
-      надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм Положення про академічну доброчесність у військовій академії (м. Одеса).
 
 
 
 

 КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

006

Опитування з питань академічної доброчесності
 
 
 
 
 
 

Результати опитувань з питань академічної доброчесності

Звіт за результатами проведеного опитування здобувачів вищої освіти (ад’юнктів) Військової академії (м. Одеса) з питань порушення принципів академічної доброчесності (дата проведення опитування: 01-09.09.2021, респонденти: ад’юнкти 2-го, 3-го та 4-го років підготовки)

Звіт за результатами проведеного тестування на перевірку знань з питань запобігання та виявлення академічного плагіату, що проводилося серед здобувачів вищої освіти (ад’юнктів) (дата проведення опитування: 01-09.09.2021, респонденти: ад’юнкти 1-го, 2-го, 3-го та 4-го років підготовки)

 
 
 
 

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі