Кафедра продовольчого та речового забезпечення

полковник Олехнович Віктор Дмитрович Начальник кафедри продовольчого та речового забезпечення полковник Олехнович Віктор Дмитрович.

Кафедра тилового забезпеченняКафедра продовольчого та речового забезпечення факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення Військової академії створена 12 січня 2019 року на підставі спільної директиви МОУ та ГШ ЗСУ від 06.10.18 №Д – 322 /1/15 дск.

1. Кафедра продовольчого та речового забезпечення призначена для навчання курсантів тактичного рівнів підготовки з питань організації продовольчого та речового забезпечення військових частин Збройних Сил України.

Кафедра продовольчого та речового забезпечення забезпечує підготовку фахівців служб тилу освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом підготовки "Військове управління (Сухопутних військ)" з терміном навчання 4 роки по двом спеціалізаціям:
-  продовольче забезпечення військ (сил);
-  речове забезпечення військ (сил).

2. Чисельність науково-педагогічних працівників складає 12 осіб, з них:

кандидатів наук – 3, а саме: кандидатів технічних наук – 1; кандидатів педагогічних наук – 1, кандидатів економічних наук – 1;

серед наукових і науково-педагогічних працівників, які мають наукове звання "доцент" – 2 працівника ЗС України.

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у науково-дослідних роботах, науково-військових конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки, проводять патентування винаходів, видають статті, монографії, посібники, збірники.

Кафедра тилового забезпеченняКафедра тилового забезпечення3. Дисципліни що викладаються на кафедрі:

- організація продовольчого забезпечення;
- військове харчування і хлібопечення;
- технологія і товарознавство харчових продуктів;
- технічні засоби продовольчої служби;
- організація речового забезпечення;
- технологія і товарознавство військового одягу та взуття;
- технічні засоби речової служби.

4. Навчально-матеріальна база кафедри забезпечує проведення усіх видів занять, передбачених навчальними планами і програмами, яка включає:

-  6 навчальних класів (клас технологічного обладнання їдалень, клас технічних засобів продовольчої служби, клас товарознавства військового одягу і взуття, клас організації речового забезпечення, клас технічних засобів речової служби, комп’ютерний клас);

-  лабораторія приготування їжі.

Кафедра тилового забезпечення008Всі класи обладнані необхідною наочною документацією, розрізними вузлами та агрегатами, зразками технологічного і механічного обладнання за спеціалізаціями підготовки курсантів.

Для забезпечення організації навчального процесу кафедри до її структури входить навчальний кабінет та навчально - лабораторний комплекс у складі двох груп:

- група навчальної техніки продовольчої служби;

- група навчальної техніки речової служби.

Всі групи навчальної техніки навчально-лабораторного комплексу кафедри продовольчого та речового забезпечення забезпечені необхідним обладнанням для проведення занять з курсантами на достатньому рівні та забезпечують можливість засвоєння фундаментальних знань тих, хто навчається на практиці.


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі