Кафедра автомобільної техніки

полковник Лисий Олександр ВасильовичКафедра автомобільної техніки Кафедра автомобільної техніки факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення Військової академії створена 17 серпня 2011 року.

Кафедра здійснює підготовку курсантів, які навчаються за спеціальністю «Автомобільний транспорт», спеціалізацією «Автомобілі та автомобільне господарство».

Начальник кафедри автомобільної техніки - кандидат технічних наук, полковник Лисий Олександр Васильович - автор 3 навчальних посібників, 19 статей (з них 4 статті закордонного видання та 9 статей у виданнях, які включено до міжнародних науко метричних баз даних), 4 патентів на винахід.

1. Основні завдання кафедри:

- підготувати офіцера, який має знання з будови автомобілів, їх основних технічних характеристик та принципу роботи агрегатів, вузлів та механізмів автомобільної техніки;

- навчатикурсантів здійснювати контроль за технічним станом машин, встановлювати причини втрати працездатності автомобільної техніки та її конструктивних елементів, виявляти несправності машин та здійснювати їх усунення;

- виховувати курсантів-патріотів, з глибоким почуттям любові до України, її народу, формування у них лідерських та управлінських якостей;

- впроваджувати у навчальний процес передовий військовий досвід.

Кафедра автомобільної техніки Кафедра автомобільної техніки 2. Структура кафедри:

Підготовку курсантів здійснює 14 науково-педагогічних працівників, серед яких: 5 кандидатів технічних наук, 2 доцента та 2 старших наукових співробітника. Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у наукових конференціях, семінарах, конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки, та розробляють наукові праці (статті, підручники. навчально-методичні посібники тощо).

Для якісного забезпечення навчального процесу кафедри до її складу входить навчально–лабораторний комплекс.

3. Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

- автомобілі;
- автомобільні двигуни;
- електронне та електричне обладнання автомобілів;
Кафедра автомобільної техніки - основи технічної діагностики автомобілів;
- технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів;
- технічна експлуатація автомобілів;
- основи технології виробництва та ремонту автомобілів;
- експлуатаційні матеріали;
- організація автомобільних перевезень та безпека дорожнього руху;
- моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту;
- автомобільна техніка військ.

4. Навчально-матеріальна база кафедри забезпечує якісне проведення усіх видів занять, які передбачені навчальними планами і програмами. До навчально–матеріальної бази кафедри входять 14 спеціалізованих класів та лабораторій, де встановлені зразки автомобільної техніки, які знаходяться на озброєнні, розрізні вузли та агрегати, лабораторія теплових регулювань двигунів, розгорнуті засоби технічного обслуговування автомобільної техніки в польових умовах.


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі