Перелік документів з організації освітньої діяльності та якості освіти(завантажити .docx)

 

1. Статут та інші установчі документи

2. Документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу

3. Ліцензія на провадження освітньої діяльност

4. Сертифікати про акредитацію освітніх програм

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

8. Сертифікати про підвищення кваліфікації

9. Результати моніторингу якості освіти

10. Річний звіт про діяльність закладу освіти

У Військовій академії (м. Одеса) мовою освітнього процесу є державна мова. Усі види занять та виховні заходи освітнього процесу, спілкування військовослужбовців та працівників закладу вищої освіти, оформлення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу здійснюється українською мовою.

Здобувачі вищої освіти відповідно до освітньо-професійних програм вивчають іноземну мову професійного спілкування (англійську).

Здобувачі вищої освіти за спеціальностями: «Управління діями підрозділів військової розвідки» та «Управління діями підрозділів спеціального призначення» вивчають дві іноземні мови (англійська – основна та французька, німецька, румунська – друга іноземна мова). Цю діяльність забезпечують кафедри іноземних мов Військової академії. Крім того в Академії функціонують курси іноземних мов (англійська) для інтенсивного вивчення англійської мови військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України.

Науково-педагогічні працівники кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін виховують у здобувачів вищої освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей держави.

В Академії здійснюються окремі заходи виховної роботи, присвячені популяризації української мови в освітньому середовищі.

Курсанти проживають у приміщеннях казарменого типу.

Вільних ліжко-місць – 103.

Підготовка здобувачів вищої освіти у Військовій академії (м. Одеса) здійснюється за рахунок коштів державного замовлення.

       22. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі