1. Положення про організацію освітнього процесу

2. Положення про курсантське самоврядування

3. Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

4. Положення про навчально-методичний кабінет

5. Положення про систему забезпечення якості вищої освіти

7. Положення про академічну доброчесність

Договір про надання послуг

8. Положення про підвищення кваліфікації НПП

9. Положення про оцінювання

11. Положення про загальну бібліотеку

12. Положення про планування та облік навантаження НПП

14. Положення про індивідуальний графік навчання курсантів

15. Положення про екзаменаційну комісію у ВВНЗ

17. Положення про вибіркові дисципліни

18. Положення про проведення конкурсного відбору

19. Положення про рейтинг НПП

21. Стратегія розвитку Військової академії на період з 2020 по 2025 рік

22. Положення про опитування учасників освітнього процесу

23. Положення про гаранта освітньої програми

24. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та відвідування

25. Положення про розроблення, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм

26. Положення про дистанційне навчання

27. Положення про порядок визначення у Військовій академії (м. Одеса) результатів навчання отриманих в інших закладах вищої освііти та отриманих у неформальній освіті

28. Правила поведінки здобувача освіти у Військовій академії

29. Положення про групу забезпечення якості освіти

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі